Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και συγκεκριμένα :

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA).
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.
  3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παραπάνω Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης σε κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις, με τις οργανωτικές λεπτομέρειες, που αφορούν τη χρονική διάρκεια των σπουδών, το περιεχόμενο του ΠΜΣ, τη λειτουργία του ΠΜΣ, τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού Σπουδών.