Σύστημα Ελέγχου Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών για λογοκλοπή
ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Η είσοδος πραγματοποιείται με χρήση του κοινού ιδρυματικού λογαριασμού που χρησιμοποιεί ο φοιτητής για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος (ηλ. ταχυδρομείο, ηλ. γραμματεία). Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τη χρήση του συστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΜΒΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η υποβολής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μόνο μέσω αυτής της φόρμας. Κανένας άλλος τρόπος (e-mail, CD στη γραμματεία κλπ) δεν είναι αποδεκτός. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε μπορείτε να συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας, στείλτε μήνυμα στο mba_serres@ihu.gr, περιλαμβάνοντας τον αριθμό του κινητού σας.

* Προτού δοκιμάσετε να υποβάλετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σας, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΜΒΑ για να λάβετε ένα κουπόνι υποβολής εργασίας. Το κουπόνι θα σας δοθεί μόνο εφόσον έχετε ολοκληρώσει τις τυπικές σας υποχρεώσεις από το Πρόγραμμα (έχετε περάσει όλα τα μαθήματα, υπάρχει απόφαση για το θέμα από το τμήμα κλπ) και είναι απαραίτητο στη συμπλήρωση της φόρμας υποβολής.

Σύνδεση στο Σύστημα
Το παρόν σύστημα συνεργάζεται με το λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής Unicheck.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε Google Chrome ή Mozilla Firefox.