Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024. Μαθήματα εξ' αποστάσεως.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες
Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009). Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Γενικό MBA, (β) Ψηφιακές Επιχειρήσεις και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Διαβάστε περισσότερα