Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αποστολάκη Αιμιλία

Την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας  της Αποστολάκη Αιμιλίας με θέμα: “Ο εσωτερικός έλεγχος και η αποτελεσματικότητά του. Εφαρμογή στο Τραπεζικό Σύστημα”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Δημητριάδη Σωτήριο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top