Την Τετάρτη 1 Ιουνίου και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γιουρούκου Χρήστου με θέμα: “Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγικών Συστημάτων στην Υγειονομική Υποστήριξη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων“, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Γιουρούκου Χρήστου