Την Τρίτη 14 Ιουνίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χατζηβασιλείου Σοφίας με θέμα: “Μέθοδοι πρόβλεψης και ανάπτυξη βοηθητικού προγραμματιστικού εργαλείου στο MS Excel για την εφαρμογή μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Δημητρίου Στυλιανό.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χατζηβασιλείου Σοφίας