Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “Επιστημονική Γνώση και Διοικητική Πρακτική” στις 26 Μαΐου 2016. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο των παρουσιάσων.

Αποτελέσματα εκδήλωσης στις 26 Μαΐου 2016