Την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας  της Αποστολάκη Αιμιλίας με θέμα: “Ο εσωτερικός έλεγχος και η αποτελεσματικότητά του. Εφαρμογή στο Τραπεζικό Σύστημα”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Δημητριάδη Σωτήριο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Αποστολάκη Αιμιλίας