Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γιουρούκος Χρήστος

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γιουρούκου Χρήστου με θέμα: “Βασικές Αρχές Διοίκησης Παραγωγικών Συστημάτων στην Υγειονομική Υποστήριξη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων“, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top