Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γιάνναρου Ευαγγελία

Την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γιάνναρου Ευαγγελίας με θέμα: “Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.  Δρογαλά Γεώργιο, Δημητριάδη Σωτήριο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top