Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Περτσινίδου Θεοδώρα

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα 12:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Περτσινίδου Θεοδώρας με θέμα: “Φορολογική αντιμετώπιση των κατοίκων της αλλοδαπής” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μελά Δημήτριο, Δρογαλά Γεώργιο και Μπεκιάρη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτ. Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top