Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου Aκαδημαϊκού Έτους 2015-16

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) για τα μαθήματα : (α) Ελεγκτική, (β) Διοικητική Λογιστική και (γ) Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ, 20/09/2016 και ώρα 18:00 – 20:30, στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top