Χορήγηση Υποτροφιών Εαρινού Εξαμήνου 2015-16

Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 5/20.07.2016 απόφαση της Σ.Ε. θα χορηγηθούν έντεκα (11) μερικές υποτροφίες επίδοσης, σε φοιτητές των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι από εννέα και τέσσερα (9,4) και πάνω, που θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων, ως εξής : (α) στους επτά (7) πρώτους στην κατάταξη φοιτητές πλήρους φοίτησης, που ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Β’ εξάμηνο των σπουδών τους και (β) στους τέσσερις (4) πρώτους στην κατάταξη φοιτητές μερικής φοίτησης, που έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών (στην πρώτη (1η) που ολοκλήρωσε το Α’ εξάμηνο και στους τρεις (3) που ολοκλήρωσαν το Β’ εξάμηνο των σπουδών τους).

Δικαιούχοι είναι:

α/α Α.Μ. Μέσος όρος
βαθμολογίας
1 208 9,98
2 179 9,85
3 195 9,8
4 216 9,74
5 203 9,64
6 213 9,52
7 217 9,52
8 157 9,48
9 227 9,44
10 200 9,44
11 191 9,4
Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top