Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κοντογιάννη Στέλλα-Μαρίνα

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κοντογιάννη Στέλλας-Μαρίνας με θέμα: “Εσωτερικός Έλεγχος και Απάτη – Η Λειτουργία του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας”ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Γιοβάνη Νικόλαο και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top