Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μπεζίκης Δημήτριος

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 17.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας  του Μπεζίκη Δημητρίου με θέμα: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Γιοβάνη Νικόλαο και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top