Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αποστολάκη Παύλου με θέμα: “MOBILE MARKETING” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Βράνα Βασιλική και Τσουρέλα Μαρία.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αποστολάκη Παύλου