Τη  Δευτέρα  28.11.2016 και ώρα 17.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καρακάσογλου Μηνά με θέμα: “ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Γιοβάνη Νικόλαο.

  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Καρακάσογλου Μηνά