Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Δήμου Δήμητρα

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 17.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δήμου Δήμητρας με θέμα: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ FACEBOOK” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Χειλά Κωνσταντίνο, Κεχρή Ευάγγελο και Βράνα Βασιλική.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης  Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top