Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ελένη Ταΐρη

Τη Δευτέρα 21.11.2016 και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ταϊρη Ελένης με θέμα: ” ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ”, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Δρογαλά Γεώργιο και Βράνα Βασιλική.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτ. Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top