Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μπουφίδου Χρυσάνθη

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπουφίδου Χρυσάνθης με θέμα: «ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αθανάσαινα Αθανάσιο, Δημητριάδη Σωτήριο και Βράνα Βασιλική .

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top