Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πουλτουρτζίδου Μαρίας – Ηλιάνας με θέμα: “Η εταιρική διακυβέρνηση και η σχέση της με τον Εσωτερικό έλεγχο” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πουλτουρτζίδου Μαρίας-Ηλιάνας