Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ούρδα Ευαγγελία

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ούρδα Ευαγγελίας με θέμα: “Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top