Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Πουλτουρτζίδου Μαρία-Ηλιάνα

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πουλτουρτζίδου Μαρίας – Ηλιάνας με θέμα: “Η εταιρική διακυβέρνηση και η σχέση της με τον Εσωτερικό έλεγχο” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top