Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ταουσάνης Αθανάσιος

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταουσάνη Αθανασίου με θέμα: “Καθήκοντα και υποχρεώσεις των βιβλιοθηκονόμων στις Ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top