Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Σοϊλεμετζίδου Άννα

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σοϊλεμετζίδου Άννας με θέμα: “Εσωτερικός έλεγχος και ποιότητα έλεγχου πληροφοριακών συστημάτων” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Κεχρή Ευάγγελο και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top