Τη Δευτέρα 13.02.2017 και ώρα 11.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαδάκη Παναγιώτας με θέμα: “Πληροφοριακό Σύστημα Πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Εργασία” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.Κεχρή Ευάγγελο , Γιοβάνη Νικόλαο και Καρακίτσιου Αθανασία.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παπαδάκη Παναγιώτας