Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Χαραλαμπίδου Ειρήνη

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα  13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χαραλαμπίδου Ειρηνης με θέμα “Μέτρηση της Αποδοτικότητας των Δημόσιων Νοσοκομείων – Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών “, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο, Αθανάσιο Αθανάσιο και Καρακίτσιου Αθανασία,

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγτής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top