Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γιαννερίδου Δέσποινα

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γιαννερίδου Δέσποινας με θέμα: “Ανάλυση της στρατηγικής Marketing: Μελέτη περίπτωσης τριών κυρίαρχων εταιρειών του κλάδου” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Τσουρέλα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top