Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Παπαδάκη Παναγιώτα

Τη Δευτέρα 13.02.2017 και ώρα 11.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαδάκη Παναγιώτας με θέμα: “Πληροφοριακό Σύστημα Πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Εργασία” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.Κεχρή Ευάγγελο , Γιοβάνη Νικόλαο και Καρακίτσιου Αθανασία.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top