Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Τάτση Μαρία

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας με θέμα: “Η ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή στον εντοπισμό πιθανής απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην Ελλάδα”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Δρογαλά Γεώργιο και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top