Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Βασιλείου Αμαλία

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βασιλείου Αμαλίας με θέμα: “Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2005-2015: Μελέτη της εξέλιξης των Ιδίων Κεφαλαίων αναφορικά με τον όγκο δραστηριότητας των ασφαλιστικών εταιρειών στην περίοδο της κρίσης – Η περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Γιοβάνη Νοκόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top