Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Βλαχόπουλος Δημήτριος

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Βλαχόπουλου Δημητρίου με θέμα: “Ανάλυση και Αξιολόγηση Παραγωγικής Διαδικασίας με χρήση Δεικτών Απόδοσης, στην επιχείρηση «FIBRAN S.A.»”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Δημητρίου Στυλιανό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top