Τη Δευτέρα 22 Μαϊου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δόλκα Βαϊας με θέμα: “Ανάλυση εσόδων Δήμων του Νομού Σερρών για τα έτη 2011-2015″, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.  Παζάρσκη Μιχαήλ, Γιοβάνη Νικόλαο και Δρογαλά Γεώργιο.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτ. Δημητριάδης

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δόλκα Βαϊας