Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Λατρόβαλης Χρυσοβαλάντης

Την Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρα 17.45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λατρόβαλη Χρυσοβαλάντη με θέμα: “Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου στους Δημόσιους Οργανισμούς-Εσωτερικός Έλεγχος Τελωνείων”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Τσουρέλα Μαρίας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτ. Δημητριάδης

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top