Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Χατζητόλιου Πασχαλία

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χατζητόλιου Πασχαλίας  με θέμα “Κ.Ε.Π.:ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ”, ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top