Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δερμένη Έλενας με θέμα: «Η προώθηση κρασιού μέσω Social Media: Η περίπτωση τού Instagram», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτ. Δημητριάδης

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δερμένη Έλενας