Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τσιγαρίδα Νεκταρίας με θέμα “ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”, ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Τσιγαρίδα Νεκταρίας