Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλιάτσικα Άννας με θέμα “Χρηματοοικονομική & στατιστική ανάλυση της εταιρίας FIBRAN Α.Ε. σε περιόδους οικονομικής κρίσης”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλιάτσικα Άννας