Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αποστολίδου Αλεξάνδρα

Την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 18:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αποστολίδου Αλεξάνδρας με θέμα: «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ανάγκες δικαιούχων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητρίου Στυλιανό, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτ. Δημητριάδης

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top