Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Δερμένη Έλενα

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δερμένη Έλενας με θέμα: «Η προώθηση κρασιού μέσω Social Media: Η περίπτωση τού Instagram», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτ. Δημητριάδης

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top