Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ξουρίδα Ευαγγελία

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ξουρίδα Ευαγγελίας με θέμα “Ο Δήμος Ν. Ζίχνης από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Ικανοποίηση των πολιτών από το νέο Δήμο Ν. Ζίχνης.”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γιοβάνη Νικόλαο, Παντελίδη Παναγιώτη και Βράνα Βασιλική.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top