Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Πλιάτσικα Άννα

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλιάτσικα Άννας με θέμα “Χρηματοοικονομική & στατιστική ανάλυση της εταιρίας FIBRAN Α.Ε. σε περιόδους οικονομικής κρίσης”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top