Παράταση Yποβολής Yποψηφιοτήτων για το Νέο Κύκλο Σπουδών 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψήφιων φοιτητών για το νέο κύκλο σπουδών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top