Την Παρασκευή 01.09.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αθανασιάδου Αθανασίας με θέμα: “ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Γιοβάνη Νικόλαο και Δρογαλά Γεώργιο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Αθανασιάδου Αθανασίας