Το πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 έχει διαμορφωθεί ως εξής :

  • Πέμπτη 14/9 στις 17:30 : Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
    Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων
  • Δευτέρα 18/9 στις 17:30 : Λογιστική, Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ.

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017