Ολοκλήρωση Πρώτης Φάσης Αξιολόγησης Υποψηφίων 2017-18

Από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, για το ακ. έτος 2017-18 σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 7 του οδηγού σπουδών του ΠΜΣ.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν σχετική αίτηση και σημειώνονται αλφαβητικά στον πίνακα Α, προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η τελική τους δηλαδή αξιολόγηση και κατάταξη θα ολοκληρωθεί με προσωπική τους συνέντευξη την Τρίτη και Τετάρτη 19-20 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα (ημέρα, ώρα και τόπος συνέντευξης), που σημειώνεται στον ίδιο πίνακα.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και τη σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολογικής κατάταξής τους, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους από κοντά, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση (σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του οδηγού σπουδών) : την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ στο ισόγειο του κτιρίου των εργαστηρίων της ΣΔΟ.

Μέχρι τότε οι υποψήφιοι παρακαλούνται να φροντίσουν για τη συμπλήρωση του φακέλου της υποψηφιότητάς τους με τα πρόσθετα παραστατικά που ενδεχομένως δεν έχουν καταθέσει ακόμα με την αίτηση υποψηφιότητάς τους και που σημειώνονται δίπλα στο όνομά τους στον ίδιο πίνακα. Προσοχή : η μη κατάθεση των πρόσθετων αυτών παραστατικών, που εκκρεμεί η κατάθεσή τους, με αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης μέχρι και τη Δευτέρα 18/9/2017, ώρα 15:00, στη γραμματεία του Τμήματος, αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων αυτών από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης της δεύτερης φάσης.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις, που προσφέρονται, θα γίνει με βάση την τελική κατάταξη των υποψηφίων στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο υποψήφιοι θα επιλεγούν επίσης), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του οδηγού σπουδών του ΠΜΣ.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας και περιμένω να τους γνωρίσω σύντομα και από κοντά. Σε κάθε περίπτωση και αν για κάποιους υποψήφιους εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θέματα, που προκαλούν ερωτηματικά ή/και απορίες, θα τους παρακαλούσα να μη διστάσουν να επικοινωνήσουν μαζί μου για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ

Δρ. Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΜΣ ακ. έτους 2017-18

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Ώρα Εκκρεμότητες
1 Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Τρίτη, 19/09/2017 12:00
2 Αραμπατζάκη Βασιλική Τρίτη, 19/09/2017 12:00
3 Αραμπατζή Βασιλική Τρίτη, 19/09/2017 12:00
4 Βαγιωνά Ευαγγελία Τρίτη, 19/09/2017 12:00
5 Βλαχοπούλου Ευθυμία Τρίτη, 19/09/2017 12:00
6 Γεωργαντάς Στέργιος Τρίτη, 19/09/2017 13:00
7 Γεωργιτζίκης Ιωάννης Τρίτη, 19/09/2017 13:00
8 Δέμονα Ιωάννα Τρίτη, 19/09/2017 13:00
9 Ιωαννίδης Άγγελος Τρίτη, 19/09/2017 13:00
10 Καλόγερος Στυλιανός Τρίτη, 19/09/2017 13:00 Απαιτείται κατάθεση πτυχίου
11 Καραντινίδου Ευφροσύνη Τρίτη, 19/09/2017 13:00
12 Καχπάνη Ελένη Τρίτη, 19/09/2017 14:30
13 Κεφαλά Ευσταθία Τρίτη, 19/09/2017 14:30
14 Κοντονάσιος Γεώργιος Τρίτη, 19/09/2017 14:30 Απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
15 Κοτζάογλου Ειρήνη Τρίτη, 19/09/2017 15:00
16 Κούκλη Παναγιώτα Τρίτη, 19/09/2017 15:00
17 Κούλικας Αθανάσιος Τρίτη, 19/09/2017 15:00
18 Κυριαζής Παναγιώτης Τρίτη, 19/09/2017 15:00
19 Λίγκα Μαρία Τρίτη, 19/09/2017 15:00
20 Μαργαρίτη Ελένη Τρίτη, 19/09/2017 16:00
21 Ματάκου Αναστασία Παντελίνα Τρίτη, 19/09/2017 16:00
22 Μητρούδας Κωνσταντίνος Τρίτη, 19/09/2017 16:00
23 Μητσικούδης Αναστάσιος Τετάρτη, 20/09/2017 12:00
24 Μιχαηλίδου Σοφία Τετάρτη, 20/09/2017 12:00
25 Μουρουζίδου Ελισσάβετ Τετάρτη, 20/09/2017 12:00
26 Ντόστης Δημήτριος Τετάρτη, 20/09/2017 12:00
27 Παπαευαγγέλου Νικόλαος Τετάρτη, 20/09/2017 12:00
28 Παππά Ελένη Τετάρτη, 20/09/2017 13:00
29 Πασχάλης Γεώργιος Τετάρτη, 20/09/2017 13:00 Απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
30 Πέννας Γεώργιος Τετάρτη, 20/09/2017 13:00 Απαιτείται κατάθεση πτυχίου
31 Πεταλωτής Κωνσταντίνος Τετάρτη, 20/09/2017 13:00 Απαιτείται κατάθεση πτυχίου
32 Πιστοφίδης Χρήστος Τετάρτη, 20/09/2017 13:00
33 Πόρναλης Δημήτριος Τετάρτη, 20/09/2017 14:30
34 Πραζιούτη Βασιλεία Τετάρτη, 20/09/2017 14:30
35 Σερβια Χρυσάνθη Τετάρτη, 20/09/2017 14:30
36 Σίσκος Στέργιος Τετάρτη, 20/09/2017 15:00
37 Σοφιανός Θεόφιλος Τετάρτη, 20/09/2017 15:00
38 Συλλαϊδόπουλος Παύλος Τετάρτη, 20/09/2017 15:00
39 Στεφανίδου Αγάπη Τετάρτη, 20/09/2017 15:00
40 Ταμπούρης Ιωάννης Τετάρτη, 20/09/2017 15:00
41 Τζούλιας Στυλιανός Τετάρτη, 20/09/2017 15:00
42 Τσικές Βασίλειος Τετάρτη, 20/09/2017 16:00
43 Τσολάκη Αναστασία Τετάρτη, 20/09/2017 16:00
44 Φραγκάλας Δημήτριος Τετάρτη, 20/09/2017 16:00 Απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
45 Χρόνη Μάλαμα Τετάρτη, 20/09/2017 16:00
Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top