Τα μαθήματα του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων, που έχει ήδη ανακοινωθεί στις σελίδες του Ωρολογίου Προγράμματος και Ακαδημαϊκού Ημερολογίου. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να καλωσορίσω τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας, να τους ευχηθώ ‘πετυχημένες και ουσιαστικές σπουδές’ και να τους καλέσω την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00, στο ισόγειο του κτιρίου εργαστηρίων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες), στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ, σε μια πρώτη εκδήλωση για την έναρξη του προγράμματος. Στη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε με άνεση και εξαντλητικά όλα τα θέματα, που καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι πιθανό να σας απασχολούν : ποια είναι δηλαδή η δομή και το περιεχόμενο του ΠΜΣ, ποιος είναι ο ρόλος του οδηγού των σπουδών, με τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα ακολουθήσουμε και γενικά τι ακριβώς θα κάνουμε στη διάρκεια του προγράμματος και τι πρέπει να προσέξουμε.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ

Δρ. Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Έναρξη μαθημάτων και ενημέρωση νέων φοιτητών ακ. έτους 2017-18