Τη Δευτέρα 23.10.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεσσαλονικέος Δημητρίου με θέμα: “ Η παρακίνηση και η ικανοποίηση σε Δημοσίους Υπαλλήλους, μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της διαθεσιμότητας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Πασχαλούδη Δημήτριο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Θεσσαλονικέος Δημητρίου