Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Θεσσαλονικέος Δημήτριος

Τη Δευτέρα 23.10.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεσσαλονικέος Δημητρίου με θέμα: “ Η παρακίνηση και η ικανοποίηση σε Δημοσίους Υπαλλήλους, μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της διαθεσιμότητας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Πασχαλούδη Δημήτριο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top