Την Πέμπτη 14.12.2017 και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Καπασακαλή Ζωής με θέμα: “ Μελέτη του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Παντελίδη Παναγιώτη.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καπασακαλή Ζωής